ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေရနံယိုစိမ့္မႈႀကီးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ငါးမ်ားေသ

ေရနံယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ငါးအေျမာက္အျမားေသဆံုးခဲ့ရာ ၎ငါးမ်ားကို ငါးေျခာက္လွမ္းထားစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအက္ဖ္ပီေရနံယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ငါးအေျမာက္အျမားေသဆံုးခဲ့ရာ ၎ငါးမ်ားကို ငါးေျခာက္လွမ္းထားစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအက္ဖ္ပီ

မနီလာ - ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရနံယိုဖိတ္မႈႀကီးေၾကာင့္ မနီလာၿမိဳ႕၏
အသက္တမွ်အေရးႀကီး သည့္ ငါးလုပ္ငန္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ဩဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔က
ပိတ္လိုက္ရၿပီး မနီလာပင္လယ္ေအာ္ အတြင္း ဒီဇယ္ဆီမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္
ေနထုိင္ၾကသည့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို ထိခိုက္ခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔မွန္းေျခ လီတာ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ဆံ့သည့္ ေရနံေလွာင္ကန္ႀကီးမွေရနံမ်ားယိုဖိတ္မႈသည္ အရွည္
၂၀ ကီလို မီတာရွိသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငါးမ်ား ေသဆံုးကာ
ေရေပၚတြင္ ေပါေလာေပၚေနၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕မွာ အခိုးေငြ႕မ်ား ေၾကာင့္ ဖ်ားနာခဲ့ၾကေက်ာင္း အာ
ဏာ ပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေဒသခံကေလးႈယ္ေတြနဲ႔ လူႀကီး ပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနမေကာင္း ျဖစ္ၾကတယ္" ဟု ေရနံယို
ဖိတ္မႈ အမ်ား ဆံုးခံစားရသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုး တံငါရြာမွ ရြာလူႀကီး မားေကာ့စ္ ဆိုးလစ္ က
ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ငါးနဲ႔ အျခား အခြံမာအေကာင္ ေတြရဲ႕ေဈးႏႈန္းေတြလည္း ထိုးက်တာ ပဲ။ တံငါးသည္ေတြလည္း
ငါးေတြက ေရနံအ့နပရၿပီး အေ၀းကို ထြက္ေျပးၾကတဲ့အတြက္ ခပ္ေ၀းေ၀း ပင္လယ္ျပင္ ေရနက္
ပိုင္းထိ ငါးရွာထြက္ၾကရတယ္" ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေရနံယိုဖိတ္မႈသည္ ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းေရနံသိုေလွာင္ကန္တစ္ခုမွ ယိုစိမ့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
သေဘၤာေပၚမွ ဒီဇယ္မ်ား လႊဲေျပာင္းရာမွ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ား က
ေျပာၾကားထားသည္။

ေရနံယိုဖိတ္မႈသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွ ၁၅ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ပင္လယ္ ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး
စတုရန္းကီလိုမီ တာ ၃၀၀ (၁၂၀ စတုရန္းမိုင္) ဧရိယာ တစ္၀ိုက္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေၾကာင္း ကမ္းေျခေစာင့္
တပ္ဖြဲ႔မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ကြန္မိုဒို ဂ်ဳိးလ္ဂါစီယာက
သတင္းေထာက္ မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေရနံေရာက္ရွိတဲ့ေနရာက ဧရိယာ က်ယ္၀န္းတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မလားဆိုတာ
မေျပာႏိုင္ ေသးပါဘူး" ဂါစီယာက ေျပာသည္။ အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
လူဦးေရ သန္း ၃၀ ခန္႔ ေနထိုင္သည့္ ေဒသအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ ၏ ေရလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္
ရာေနရာျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပုိင္ ပင္လယ္ေအာ္၏ အက်ယ္အ၀န္း ၁၅ ရာခိုင္ႏငန္း ခန္႔ကို ကမ္းေျခေစာင့္
တပ္က ေစာင့္ၾကည့္ ရသည္ဟုဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ငါးေတြနဲ႔ အခြံမာ ေရသတၱ၀ါေတြ ေသဆံုးမႈက မ်ားမ်ားလာတယ္။ ေရကို အေႏွးနဲ႔အျမန္ သန္႔
ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ အခြံမာ ေရသတၱ၀ါလုပ္ငန္း ျပန္လည္ မထူေထာင္လာခင္ အခ်ိန္
ထိ ဒီလိုေသဆံုးတာေတြ လခ်ီၿပီးၾကာ ႏုိင္တယ္" ဟု ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾက သည့္ ႐ုိဆာရီ
ယိုမွၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဂ်ဳိစီရီ ကာဖရန္တီက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ငါးဖမ္းျခင္းႏ်င့္ အခြံမာေရသတၱ၀ါ လုပ္ငန္းတို႔ကို မွီခို စားေသာက္ေနထုိင္
ၾကရသည့္ ျပည္သူ ၄၀ယ၀၀၀ ခန္႔သည္ လက္ရွိတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာ
သည္။

စည္သြပ္အစားအစာမ်ားႏ်င့္ ဆန္ရရွိ ေရးအတြက္ တံငါသည္မ်ားႏ်င့္ ၎တုိ႔ မိသားစုမ်ားက ေဒ
သတြင္း အစိုးရႏ်င့္ အတူ ေရနံရွင္းလင္းေရးတြင္ ပါ၀င္ ကူညီႏိုင္မည့္ 'လတ္တေလာ စား ေသာက္
ႏိုင္ေရးအလုပ္' အေရးေပၚ အစီ အစဥ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း
ရီကာဖရန္တီက ေျပာၾကားသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ ဘူးမ်ား၊ ႊျခား ေသာ ခပ္၍ရႏိုင္မည့္ ကိရိယာ တန္ဆာ ပလာမ်ားျဖင့္ ဒီဇယ္မ်ား
ကို ခပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ "ကေလးေတြကပါ ၀ိုင္းၿပီး ကူညီၾကတယ္။ ႏ်ာေခါင္စည္းေတြ အ
သံုးျပဳၾကဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာထားပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ ေဒသခံႏွစ္ဦး ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္
ရွိၿပီး ၾကာသပေတးေန႔က ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား တပ္ထားရကာ ႏ်စ္ဦးလံုး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာ
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက အေစာပိုင္း တြင္ ေရနံေလွာင္ကန္၌ ေရနံမ်ား လႊဲေျပာင္းခဲ့ေသာ ေရနံတင္ သ
ေဘၤာမွ ယိုစိမ့္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ယူဆခဲ့ေၾကာင္း ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွ အရာရွိ ဂါစီယာ
က ေျပာသည္။

ေရနံစည္ပီပါ ၃၄,၀၀၀ ဆံ့သည့္ ၾ။ႊ ၾေုင်ငါ ေရနံတင္သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ထားသည္ဟု၎ကေျပာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ ဏနအမသည ေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္
႐ိုဆာရီယို ေရနံ ေလွာင္ကန္ရွိရာ ဆိပ္ကမ္းဆီသို႔ ဦးတည္ ေနသည့္ ေရေအာက္ ေရနံပိုက္လိုင္းမွ
ယိုစိမ့္ေနသည္ကို ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ ေရငုပ္သမားမ်ားက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း
ဂါစီယာကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဏနအမသည ကုမၸဏိက ၎တို႔၏ ေရနံပိုက္လုိင္းမွာ အေကာင္းပကတိ
အတိုင္း ရွိေနေၾကာင္း လူမႈေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏ်ာတြင္ ေဖာ္ျပ
ထား သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ကဆုိသည္။

ကနဦးရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ ေရနံယိုစိမ့္မႈသည္ ေရနံတင္သေဘၤာမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္
ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပင္လယ္
ျပင္အေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအရ ေရနံယိုစိမ့္မႈသည္ ေနာက္ထပ္ ရက္အနည္း
ငယ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္ထိ ၾကာႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ဗနေရာင္ႏ်င့္ ထိေတြ႔ရ သည့္အတြက္
ေၾကာင့္ အေငြ႔ပ်ံသြား မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ ေၾကာင္း ဂါစီယာက ဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း