ဗီယန္နာၿမိဳ႔ရွိ ရထားဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ ေမႊးနမ္းျခင္းကုိ ပိတ္ပင္

ဩစတီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႔ေတာ္၊ဗီယန္နာရွိ ရထားဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ စုံတြဲမ်ား ေမႊးနမ္းျခင္းကုိ ပိတ္ပင္
သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ေဖါက္
ဖ်က္ပါက ယူ႐ုိေငြ ၅၀ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏႈတ္ဆက္အနမ္းမ်ားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ရထားထြက္ခ်ိန္ ေနာက္က်မႈ မ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရထား
ဘူတာ ဧရိယာအတြင္း မနမ္းၾကရန္၊ ရထား ထြက္ခ်ိန္မတုိင္ခင္ မိနစ္ ၂၀ အလုိတြင္ သတိေပး ဥ
ဩဆြဲေပးၿပီး ထုိ အခ်ိန္၌ 'အနမ္းအထူးဇုန္'ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘူတာ႐ုံကားပါကင္ တြင္သာ
ေမႊးနမ္းၾကရန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ထားေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္တစ္ရပ္လည္း ရွိေသးသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာမူ ေျမေအာက္ဘူတာမ်ားတြင္ပါ အက်ံဴး၀င္လာ
မည္ ျဖစ္သည္။ စုံတြဲတစ္တြဲက ေျမေအာက္ဘူတာတြင္ ကာမစပ္ယွက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ လူတစ္ဦးက ျမင္းကုိရထားေပၚေမာင္းတင္သယ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအၿပီးတြင္ ဘူတာ႐ုံ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခရီးသည္မ်ားကုိ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကုိ တားဆီးမည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိလည္း ခ႐ုိင္ရဲမွဴ႐ုံး အကူအညီ
ျဖင့္ ေလ့က်င့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယခုတားျမစ္ခ်က္တြင္ နမ္း႐ႈပ္ျခင္းအျပင္ ဖုန္းကုိအသံက်ယ္က်ယ္
ေျပာျခင္းႏွင့္ အနံ႔ျပင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ စားေသာက္ျခင္း တုိ႔ပါ ပါ၀င္သည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ရထားေပၚမွ ဆြဲခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ယူ႐ုိ ၅၀ လည္းတပ္႐ုိက္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒီအမ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း