အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို သံုးသပ္ေန

ဩစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္ေဘာ့(၀ဲ)ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယိုႏို။ဩစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္ေဘာ့(၀ဲ)ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယိုႏို။

ဂ်ကာတာ - အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ၏ဖုန္း ကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ခိုးနားေထာင္ ခဲ့သည္ဟု
ေျပာဆိုသံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ၎၏သံအမတ္ကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ
ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ႏို၀င္ဘာ လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ က ဩစေၾတး
လ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သမၼတ ဆူစီလိုဘမ္ဘန္း
ယူဒိုယိုႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖြင့္ခ်မႈ၌ပါရွိ သည့္ ဩစေၾတးလ်
ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီက အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ အပါ အ၀င္ သမၼတ၏ဇနီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏
ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခိုးနားေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဩစေၾတး
လ်ႏိုင္ငံက အျပစ္ ရွိသည္ဟု ခံယူမထားသည့္အတြက္ ဩစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအက္ေဘာ့
ကို အင္ဒိုနီးရွား သမၼတက ျပစ္တင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါဖြင့္ခ်မႈမ်ားက အေစာပိုင္းက ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာေသာ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ ႏိုင္ငံၾကား
တင္းမာမႈမ်ား ရွိထားၿပီျဖစ္ သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္
ေနာက္ထပ္တင္းမာမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ ေစခဲ့သည္။

"ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိခိုက္ေစတဲ့ အျပဳအမူေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံက ျပန္သံုးသပ္ေနပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း အက္ဒြပ္စႏိုး ဒန္၏ ဩ
စေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းကာ ယူဒိုယိုႏိုက
တြစ္တာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါ သည့္ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံ
မ်ားျဖစ္ကာ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားကိစၥႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါ
အ၀င္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အတူအကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လည္းရွိသည္။

"အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဖုန္းခိုးနားေထာင္ခံရတဲ့ကိစၥက တစ္စံုတစ္ရာအျပစ္ရွိတယ္လို႔ ခံယူေနစရာ
မလိုေလာက္ေအာင္ အေသးအမႊားကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္' လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဩစေၾတးလ်
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ ကို ကြ်န္ေတာ္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကလည္း ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌ရွိသည့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွေန၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
ကို ေထာက္ လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဩ
စေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔၏ လုပ္ရပ္ က ၎တို႔ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ကို အလြန္ထိခိုက္
နစ္နာေစသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္၊ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္ရန္အတြက္ သမၼတ ယူဒိုယိုႏို
ကိုတိုက္ ႐ိုက္ဆက္သြယ္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ေျပာၾကားရန္ကိုမူ ဩစေၾတးလ် ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္
အက္ေဘာ့ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔ကျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ နီးကပ္ တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္မယ့္ ဘယ္လို အျပဳအမူ ေျပာဆိုမႈမ်ဳိးကိုမွလုပ္ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရး
လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးကိုမွလည္း ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္ေတာ့ အင္ဒိုနီး
ရွားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ဆက္ဆံေရးက အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း