အေျပာင္းအလဲအတြက္ အာဖဂန္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အာဖဂန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွေျပးေနသည့္ အဗၺဒူလာ။အာဖဂန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွေျပးေနသည့္ အဗၺဒူလာ။

ကဘူးလ္ - သမၼတ ဟာမစ္ကာဇိုင္းကို ဆက္ခံရန္ အလားအလာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး
'အေျပာင္း အလဲအတြက္ အခြင့္အလမ္း'ဟု သူကိုယ္တိုင္ ေခၚဆိုထားေသာ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရွ႕ဆံုး မွေျပးေနသူ အဗၺဒူလာ အဗၺဒူလာက အေမရိကန္ႏွင့္
ခ်ဳပ္ဆို မည့္ လံုျခံဳေရးစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ မဲဆြယ္ပြဲအတြက္ ပထမဆံုးထုတ္
လႊင့္ သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား စကားစစ္ထိုးပြဲကို အသံုး ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီလေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႂကြယ္၀မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္
aၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႊ

သူသ ၿနတ် ႐ုပ္သံလုိင္းမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ သမၼတရာထူးအတြက္ စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ မထင္
မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အနည္းႈယ္ထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္ဦးေဆာင္ သည့္
ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕က ၎တို႔ စစ္အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္လံုျခံဳ
ေရးအေျခအေနကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ အဗၺဒူလာႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္
ေလးဦးတို႔ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာတြင္ ေနတိုးတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာၿပီး ေနာက္ ႏုိင္ငံ၌ အေမရိကန္တပ္မွ အင္အား
တစ္ေသာင္းခန္႔ ျဖန္႔ၾကက္ တာ၀န္ခ်ထားခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ႏ်စ္ဦးႏွစ္ဖက္ လံုျခံဳေရး
သေဘာတူညီမႈကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ၾကည္ျဖဴစြာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သမၼတ ကာဇိုင္းသည္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုေနၿပီး ၎၏ အ႐ိုက္အရာကို
ဆက္ခံမည့္သူကို အလိုမရွိသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ေနရသည္။

"အာဖဂန္ျပည္သူေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္
တို႔ရဲ႕စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဗလီေတြကို မီး႐ႈိ႕တာ၊ စစ္သားေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့သူေတြ
ကိုေတာ့ အျမစ္ျပဳတ္သြားေအာင္ သုတ္သင္ပစ္မယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္" ဟု ကာဇိုင္းအစိုးရ
၏ သစၥာခံ ဇယ္လ္မိုင္း ရာဆိုးလ္က ေျပာသည္။

သမၼတ ဟာမစ္ကာဇိုင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ျခင္းမရွိ သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ တာလီဘန္တို႔ႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ေနေၾကာင္းသိရသည္။

မစၥတာကာဇိုင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ၎ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာအေမရိ
ကန္အစိုးရႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္လံုျခံဳေရးသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္
ျငင္းဆိုထားၿပီး တာလီဘန္ စစ္ေသြး ႂကြမ်ားကို ေထာင္မွ လႊတ္ေပးေရးကိုေတာင္းဆို ကာ
အေမရိကန္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဟု ၎က ေခၚဆိုထားေသာ လိုရာဆြဲထားသည့္သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း