တ႐ုတ္ လံုျခံဳေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း၏ လက္ေထာက္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေန

စစ္ေဆးခံေနရသည့္ ဟိုင္နန္ကြ်န္း ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဈး က်ီ၀န္းလင္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီစစ္ေဆးခံေနရသည့္ ဟိုင္နန္ကြ်န္း ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဈး က်ီ၀န္းလင္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း က်ဳိ႕၀ူယုန္ခါန္၏
အေရးပါ ေသာ လက္ေထာက္ေဟာင္းတစ္ဦးကို သူ၏ ယခင္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္စပ္
ေဆာင္ရြက္သတင္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာသျဖင့္ ယခုအခါ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္
မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ဟိုင္နန္ကြ်န္း၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး က်ီ၀န္းလင္ကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း မသကၤာသျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း
ပါတီအတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
ဗဟိုေကာ္မရွင္ က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိ က်ီသည္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳ ေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း က်ဳိ႕၀ူ၏ အတြင္းေရးမႉး
တစ္ဦးျဖစ္သလို ရင္းႏွီးသည့္ လက္ေထာက္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က က်ဳိ႕၀ူမွာ ေျမယာ
အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ စီခြ်မ္းျပည္နယ္၏
ပါတီအႀကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎သည္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လံုျခံဳေရး အရာရွိ ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္စဥ္က လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ အာဏာအမ်ားဆံုး ရွိေသာ
ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (ဏွဃ) ၏ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ တာ၀န္႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ပါတီ၏ အေထြ
ေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ရွီက်င့္ဖ်င္ကို ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအၾကာ အာဏာ
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ က်ီသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ အေယာက္ ၂၀ ေျမာက္
အေရးယူခံရသူျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အရာရွိ ၂၀ တြင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ဦး မွာ က်ဳိ႕၀ူ၏ တပည့္ရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဆို၏။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏ်စ္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ျဖစ္လာေသာ ရွိက်င့္ဖ်င္က အဆင့္ျမင့္အရာရွိ မ်ားႏွင့္
အဆင့္နိမ့္အရာရွိမ်ားကိုပါ ႏွိမ္နင္းသြား ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္း မ်ားတြင္ က်ဳိ႕၀ူ၏ မဟာမိတ္ျဖစ္သူ ႏုိင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား
ထိန္းသိမ္းမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲ ရေသာ အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ က်န္းက်ဲ႕မင္းအား ရာထူးမွ ထုတ္ခဲ့
သည့္အမႈႏ်င့္ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္း လီတုန္စဲင္း၏ အမႈလည္း ပါ၀င္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း