ေတာင္ကိုရီးယား အေဆာက္အအံုၿပိဳက် ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေသဆံုး

ဂ်ီေရာင္ဂ်ဴၿမိဳ႕အနီး အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခုမွ ၿပိဳက်သြားသည့္ ဇာတ္႐ံုႀကီးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဂ်ီေရာင္ဂ်ဴၿမိဳ႕အနီး အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခုမွ ၿပိဳက်သြားသည့္ ဇာတ္႐ံုႀကီးကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ဇာတ္႐ံုတစ္႐ံု ၿပိဳက်ခဲ့ရာ လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း
ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ကိုရီးယားေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ဂ်ီေရာင္ဂ်ဴၿမိဳ႕အနီး
အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ဟု အရာရွိမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္က ဤအေဆာက္အအံု အတြင္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၆၀ ေက်ာ္တို႔ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုၾကည့္ေနစဥ္ ေခါင္မိုးမွာၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္မိုး ေပၚ၌
က်ေရာက္ေနသည့္ ဆီးႏွင္းအေလးဒဏ္ ကို မခံႏိုင္၍ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း
ယူဆၾကသည္။

ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား စာရင္းကို လံုျခံဳေရးႏ်င့္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ ပိတ္မိေနသူ
မ်ား ရွိ မရွိကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။

ေသဆံုးသူမ်ား၌ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကိုးဦးပါ၀င္ၿပီး ပြဲစည္း႐ံုးသူ တစ္ဦးပါေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က
ေျပာသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏ်င့္ အလုပ္သမား ၁,၄၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ႀကီးမားသည့္
ပစၥည္းမ်ား အေထာက္အကူျဖင့္ မီးေမာင္းမ်ားထြန္းကာ တစ္ညလံုး အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ ဆီးႏွင္း
မ်ားၾကား ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ အေဆာက္အအံု၀န္းက်င္ရွိ ေျမႀကီး
ေပၚသို႔ ထူထပ္သည့္ ဆီးႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းေနၿပီး တစ္ည လံုးက်ေနရာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္။

ဤဇာတ္႐ံုသည္ Mauna Ocean Resort ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းရွိ ဘူဆန္ၿမိဳ႕
ႏိုင္ငံျခားဘာသာေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ၁,၀၀၀ ခန္႔တို႔သည္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ အတန္း
သူ အတန္းသားမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ႏ်င့္ ေနသားတက်ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားကို
လက္ခံထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အပန္းေျဖစခန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ Kolon လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
သည္ ဤေဘးဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ခဲ့ကာ ေသဆံုးသူ မ်ားႏွင့္
ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ အကူအညီေပးရန္ ကတိေပး
ခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိ
မ်ားက ေျပာဆိုသည္ကို ယြန္ဟက္ သတင္းဌာနက ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဇာတ္႐ံု၏ အမိုးေပၚမွ
ဆီးႏွင္းမ်ား ရွင္းပစ္ထားျခင္းရွိ မရွိႏ်င့္ ဤအေဆာက္အအံုသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည့္ အခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေဆာက္အအံု ဟုတ္ မဟုတ္ကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌
အာ႐ံု စူးစိုက္ ေမးျမန္းဖြယ္ရွိသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း