ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ သမၼတတာဝန္ယူမႈအခမ္းအနား ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉ဝ စံခ်ိန္တင္အသံုးျပဳမည္

ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ
ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏
သမၼတတာဝန္ယူမႈအခမ္းအနားႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၉ဝ ကို စံခ်ိန္တင္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ကိုးကားကာ ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသုိ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉ဝ အသံုးျပဳမႈသည္ အုိဘားမား သမၼတတာဝန္ယူမႈအခမ္းအနား
ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္း၊ သမၼတအုိဘားမား၏ သမၼတ
တာဝန္ယူမႈအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ အဆုိပါပဲြအတြက္ ေငြပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ပမာဏ
ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ သန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၄၃ သန္းသာ ေကာက္ခံအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုမွ် မ်ားျပားေသာ ေငြပမာဏကုိ မည္သုိ႔ အသံုးျပဳမည္ကုိ စဥ္းစား၍ မရေၾကာင္း၊ ထည့္ဝင္ေငြ
အမ်ားအျပားရရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ မသိေၾကာင္း၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္
သမၼတအိုဘားမား သမၼတတာဝန္ယူမႈအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
စတိဗ္ကယ္ရီဂန္ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ သမၼတတာဝန္ယူမႈအခမ္းအနားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ပုိမုိထည့္
ဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလံႈ႔ေဆာ္ထားၿပီး ေငြေၾကးပမာဏ မည္မွ်အသံုးျပဳမည္ကုိ အေသးစိတ္ေျပာၾကား
ရန္ ျငင္းဆုိထားသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ သမၼတတာဝန္ စတင္လက္ခံယူသည့္ အခမ္းအနားကုိ
အခမ္း အနားသံုးခုျဖင့္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း