ကမၻာ့ပထမဆံုးေသာ သေဘၤာျဖတ္လိုဏ္ေခါင္းကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္မည္

ဓာတ္ပံု - The Norewegian Costal Administrationဓာတ္ပံု - The Norewegian Costal Administration

အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဧရိယာမ်ားကိုေရွာင္ရွားကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သေဘၤာျဖင့္ ခရီးသြား
လာမႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမာေစမည့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုးေသာ သေဘၤာျဖတ္ လိုဏ္ေခါင္းႀကီး
ကို Western Stad ကြ်န္းဆြယ္ေပၚတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝ
ကမ္း႐ိုးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုိးကားကာ ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ဧၿပီလ
၉ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

စတက္ကြၽန္းဆြယ္ေပၚရွိ အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုးအစိတ္အပိုင္းကို ျဖတ္သန္းကာ အရွည္မီတာ ၁၇ဝဝ၊ အက်ယ္
၃၇ မီတာ ႏွင့္ အျမင့္ ၂၆ ဒသမ ၅ မီတာျမင့္သည့္ လိုဏ္ေခါင္းကို ေဖာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔
ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာ္ေဝကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အသံုးအမ်ားဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္အရွိဆံုး ေနရာ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ စတက္ဟာဗက္ပင္လယ္ကို ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေစမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသစ္တည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္သြားမည့္ အဆုိပါ သေဘၤာျဖတ္လိုဏ္ေခါင္းသည္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားအတြက္သာမက ကုန္
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ပါ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစမည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးသြားလာ မႈတစ္ခု ျဖစ္လာ
ေစမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း