ေခ်ခ်င္းညာရွိ လိင္တူခ်စ္သူအေရး

ပူတင္ႏွင့္ ေခ်ခ်င္းညာ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ ရမ္ဇန္ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအပူတင္ႏွင့္ ေခ်ခ်င္းညာ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ ရမ္ဇန္ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအ

ရမ္ဇန္ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္ (Ramzan Kadyrov) သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ အျခားျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္မတူေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ေခ်ခ်င္းညာေဒသကိုအၾကမ္း
နည္းျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္၏အလုိလိုက္ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရမ္ဇန္ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္က ေခ်ခ်င္းညာကို စနစ္တက်အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး သမၼတပူတင္က ရမ္ဇန္
၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေပ။ ယခုအခါ အဆိုပါေရွး႐ုိးစြဲ မြတ္စလင္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားကို ႐ုိင္းစိုင္းစြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္းခံေနၾကရ
ေၾကာင္းသိရသည္။

ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္၏ လက္ကိုင္တုတ္လက္နက္ကိုင္လူဆိုးမ်ားက လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားကို
ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လ်က္ရွိၿပီး လူ ၁ဝဝ ႏွင့္အထက္ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ထိုအနက္မွ သံုးဦး
ေသဆံုးခဲ့ၿပီဟုယူဆရၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရႏိုင္သည္ဟု ဧၿပီ ၁ ရက္
တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ႏိုဗာယာဂဇီတာသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာအေရးအခင္းအုပ္စု (International Crisis Group) အတြက္ ႐ုရွားႏိုင္ငံစီမံကိန္း
ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴ းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ အီကာတီရီနာဆိုကီ
ယန္စကားယားက နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာႏွင့္ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာတို႔အား အလား
တူအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ႏုိဗာယာဂဇီတာ၏ အစီရင္ခံစာအရ႐ုရွား လိင္တူခ်စ္သူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ႐ုရွားႏိုင္ငံ
ျပည္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အသနားခံစာတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါသုတ္သင္
ရွင္းလင္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔က မြတ္စလင္လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားေနထိုင္ေသာ
ေခ်ခ်င္းညာအပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းေကာ္ေကးဆပ္ေဒသတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းအသနားခံစာက ထိုေဒသမွ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားကို
လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

''ေခ်ခ်င္းညာမွာ လိင္တူခ်စ္သူပိုၿပီးမ်ားျပားလာမႈကိုကာကြယ္ရန္ ရွင္းလင္းေရးအတြက္
အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လူသတ္မႈမ်ားအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္'' ဟု ႏိုဗာရာဂဇီတာက ေျပာ
ၾကားခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက လူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ သီးသန္႔စကားေျပာ
သည့္ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားအားဖမ္းဆီးရန္ လိင္တူခ်စ္သူရွာေဖြေနသူတစ္ဦးအျဖစ္
ဟန္ေဆာင္ၿပီး ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားက လိင္တူဆက္ဆံမႈကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ထား
ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သူတို႔၏ လိင္တူစိတ္ဝင္စားသည့္စိတ္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္
ေဖာ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ အယ္လ္ဗီကာရီေမာ့ဖ္က
အဆိုပါသတင္းကိုျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ဒီႏိုင္ငံတြင္ လိင္တူခ်စ္သူမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ႏိုင္ငံမွာမရွိတဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္လို႔မရပါဘူး'' ဟု ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရပုဂိၢဳလ္ အယ္လ္ဗီကာရီေမာ့ဖ္က အင္တာဖက္စ္သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဒီလိုလူေတြ ေခ်ခ်င္းညာမွာရွိခဲ့ရင္ သူတို႔ေဆြမ်ဳိးေတြက သူတို႔ကို ျပန္မလာႏိုင္တဲ့ေနရာကို
ပို႔ၿပီးတဲ့အခါ ဥပေဒစိုးမိုးေရးက သူတို႔အတြက္မစိုးရိမ္ရဘူး'' ဟု သူကဆိုသည္။

႐ုရွားသမၼတပူတင္က ကက္ဒီေရာ့အားစိုးရိမ္ၿပီး သူ၏လုပ္ရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း
အျခားနည္းလမ္းမွၾကည့္လွ်င္ ရလဒ္မွာအၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္ဒဏ္မေပးဘဲေဆာင္ရြက္ရန္
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ေနာက္ဆံုး အဖမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ သူတို႔၏အသက္
အႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအား ေလးေလးစားစားဆက္ဆံရန္ မၾကာခဏေတာင္းဆိုသည့္
႐ုရွားသမၼတပူတင္က အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္သင့္ၿပီး ကာဒိုင္ေရာ့ဗ္အား
ေတြ႕ဆံု၍ အဖမ္းခံထားရေသာ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္
ထိုျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ
က ေရးသားခဲ့သည္။


 ခန္႔လင္းဦး ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း