သေဘာထားမႀကီးတဲ့ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္း

ဧၿပီ ၉ ရက္က ဥေရာပသမဂၢကို ေထာက္ခံသူမ်ား လန္ဒန္တြင္ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီဧၿပီ ၉ ရက္က ဥေရာပသမဂၢကို ေထာက္ခံသူမ်ား လန္ဒန္တြင္ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီ

ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဘာကိုမွမသိသလို ဘာကိုမွလည္း ေမ့ေပ်ာက္မသြားဘူး။
သူတို႔ဟာ အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ရွာတာကိုလည္း ဘယ္တုန္းကမွ မရပ္ခဲ့...

မတ္ ၂၅  ရက္မွာ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဥေရာပစတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေရာမစာခ်ဳပ္
ေပါက္ဖြားလာျခင္း ႏွစ္ ၆ဝ ျပည့္ အခမ္းအနားကို ေရာမမွ စုေဝးၿပီးဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။
ဒီအခမ္းအနားမွာ ေအာင္ပြဲခံစရာ တစ္စံုတစ္ရာေကာ ရွိေသးရဲ႕လား။ သူတို႔ဟာ သူတို႔
ဘာသာသူတို႔ ပံုေသမဟုတ္ဘူးလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ၾကတဲ့ ဥေရာပရဲ႕ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ
ၿပိဳကြဲမႈအတြက္ ေအာင္ပြဲခံၾကတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျပႆ    နာတစ္ခုခုကို သူတို႔ ပံုမွန္ခ်ဥ္း
ကပ္ေနက်ပံုစံျဖစ္တဲ့ သူစိမ္းေတြကို လက္မခံတဲ့ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္
ပံုေဖာ္မလို႔လား။

အင္မတန္ အစြဲအလမ္းႀကီးတဲ့ ဥေရာပတိုက္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသူေတြေတာင္မွ ေရာမမွာ
က်င္းပခဲ့တဲ့ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြေတြ႕ဆံုပြဲဟာ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းဘဲ အသုဘအိမ္လို
ေျခာက္ေသြ႕ေနခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ခံၾကတယ္။

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ၿဗိတိန္ရဲ႕ ေႏွးေပမဲ့
ေနာက္ျပန္ဆုတ္လို႔မရေတာ့တဲ့ ဥေရာပသမဂၢကေန ႏုတ္ထြက္တဲ့အစီအစဥ္ကို ဥေရာပ
သမဂၢကိုပို႔ေပးခဲ့တယ္။

ၿဗိတိန္နဲ႔ဥေရာပတစ္ဝန္းကလူေတြဟာ အေတြးအေခၚပိုင္းမွာ လြတ္လပ္လာတာေၾကာင့္
လူထုအသားေပးဝါဒဟာ ဥေရာပကိုမွ ဆက္မိသလို ဖ်က္ဆီးေနတယ္ဆိုတာ သိလာၾက
တယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သူေကာင္းမ်ဳိးေတြလိုပဲ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဘာကိုမွ
မသိသလို ဘာကိုမွလည္း ေမ့ေပ်ာက္မသြားဘူး။ သူတို႔ဟာအခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွာတာကို
လည္း ဘယ္တုန္းကမွမရပ္ခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မူလရပ္တည္မႈနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
ၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း ကြာဟမႈနဲ႔ ေရွး႐ိုးစြဲေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ စိတ္အား
ထက္သန္မႈေတြကို တုန္လႈပ္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ေၾကြးရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ IMF ဥေရာပေကာ္မရွင္၊
ဥေရာပဗဟိုဘဏ္တို႔က အခုမွတက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္ကို ပုခက္တြင္းမွာ လည္ပင္းညႇစ္
သတ္ဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာ သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးမရွိတာကို သတိေပးခဲ့တယ္။ အကယ္၍သာ
အျမဲတမ္း ေၾကြးၿမီေတြရဲ႕အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနမယ့္စနစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ
ဆန္႔က်င္ခဲ့တာကို ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရမယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဒီအေရးအခင္းဟာ ဂရိတင္
မကဘဲ ဥေရာပက ျပည္သူေတြကို မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ ေရွး႐ိုးစြဲေတြျဖစ္
လာေအာင္ ဥေရာပကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြျဖစ္လာေအာင္ ဖိအားေပးလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ မဆင္မျခင္လုပ္တတ္တဲ့ ဘီလူးႀကီးေတြလိုပဲ သူတို႔ဟာ အတိတ္နိမိတ္ေတြကို
ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ဘူး။ အျမဲတမ္း ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဂရိေတာ္လွန္မႈဟာ
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီမွာ ရက္ရက္စက္စက္ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ အခုေခတ္မွာျဖစ္တဲ့
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး EU ဟာ ႏွိမ္နင္းဖို႔ သံခ်ပ္ကာကားေတြအစား ဘဏ္ေတြကို အသံုးျပဳ
ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီကို က်ဆံုးေစခဲ့တဲ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္
အၾကာ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယားမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပရာ့ဂ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတို႔နဲ႔ မတူတာက
ဒီေတာ္လွန္ေရးကို ဖိႏွိပ္တဲ့သူေတြက တန္ဖိုးႀကီးဝတ္စံုေတြကိုဝတ္ၾကၿပီး ဓာတ္ဆားရည္ကို
ေသာက္ၾကတယ္။ (ေခတ္မီတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းက လုပ္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။)

ဒီကိစၥေတြကို တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွာ ေဖာ္ျပတာအရေတာ့ EU ဟာ အထိန္း
အကြပ္မဲ့ေနတဲ့လူထုကို ဘ႑ာေရး အရ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလမ္း
ေပၚကိုျပန္တင္ဖို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ရတယ္လို႔ဆိုတယ္။ တကယ္တမ္း
က်ေတာ့ ေတာ္လွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဂရိေၾကြးရွင္ေတြ
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက စၿပီးလုပ္လာတာျဖစ္တဲ့ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ေယဘုယ်ေဒဝါလီခံရမႈကို
သက္တမ္းတိုးတာကို ဝန္ခံဖို႔ေရွာင္လႊဲတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔သံုးခဲ့တဲ့နည္းလမ္းဟာ ဥေရာပ
ရဲ႕အခြန္ေဆာင္သူေတြေထာက္ပံ့တဲ့ ေခ်းေငြေတြကို ဂရိကိုအတင္းလက္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္တယ္။
အဲဒီေခ်းေငြေတြဟာ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ဝင္ေငြကိုနည္းပါးေစတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ ဒီကိစၥကို
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကေတာ့ ဂရိႏိုင္ငံကို ပိုမြဲေအာင္
လုပ္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီနည္းလမ္း အသံုးျပဳဖို႔ဆိုရင္ ဂရိေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို ဖိႏွိပ္
မွပဲျဖစ္မယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာတစ္ခုက ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါလီမန္ကိုတင္သြင္းတဲ့လက္နက္ခ်
မွတ္တမ္းဟာ ဂရိအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက ေတာင္းဆိုလို႔ေရးရတဲ့သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္တုန္းက ႐ုရွားက အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးလို႔ ဝါေဆာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ဖို႔ မလႊဲ
မေရွာင္သာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရတဲ့အခ်က္ကို စလိုဗားကီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ
လိုပဲ တရားခံဟာ သူ႔အျပစ္သူခံပါမယ္လို႔ ဟန္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။

EU ကေတာ့ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈကို ယဥ္ေက်းစြာပဲတံု႔ျပန္ခဲ့တယ္။ သူတို႔က အလုပ္ရွာေပးတဲ့
ေနရာေတြက အက်ဳိးအျမတ္ေတြကိုရယူကာ ဂရိနဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က ဆင္းရဲသားေတြကို
အရွက္ရေစခဲ့တယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ သူတို႔ဟာ အျမဲသံုးေနက် ဖိႏွိပ္တဲ့စကားျဖစ္တဲ့ '
ငါ့အတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ငါကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္မယ္'ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ
ေျပာၿပီး တာဝန္ယူသင့္တယ္။

ဒီလိုျပင္းထန္တဲ့ ဥေရာပေရွး႐ိုးစြဲေတြရဲ႕ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူေတြဟာ ကိုယ့္စိတ္ကိုမထိန္း
ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစပိုင္းက ဂရိဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဘာသိခဲ့ရ
သလဲဆိုရင္ HFSF ံၤွၤဆိုတဲ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိေတြရဲ႕ လစာဟာ
အလြန္မ်ားေနတယ္။ ေခြၽတာဖို႔ မွ်မွ်တတျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္က ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ဖို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ တာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ဂရိမွာျဖစ္ေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔လုပ္ခေတြေလွ်ာ့ခ်တာနဲ႔ သြားၿပီး
ကိုက္ညီေနတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လစာေတြနဲ႔ပင္စင္အတြက္ ရင္းႏွီးေငြေတြကိုနည္းေအာင္လုပ္ဖို႔ပဲ
စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ EU ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျဖတ္ခ်လိုက္တဲ့ လစာေတြဟာ EU ေခါင္းေဆာင္ေတြေရြးခ်ယ္ထားတဲ့
သူတို႔လူေတြဆီပဲ ေရာက္သြားမွာပဲ။ EU ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအညံ့ခံလိုက္ရၿပီးတာနဲ႔
ကြၽန္ေတာ္ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ လစားေတြဟာ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္သြားခဲ့
တယ္။ (CEO တစ္ေယာက္ရဲ႕တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြက ေဒၚလာ ၂၃၅,ဝဝဝ ျဖစ္သြားတယ္) အဲဒီ
အခ်ိန္မွာပဲ ပင္စင္စားေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ဟာ ယူ႐ို ၁ဝဝ ေလာက္အထိ အျဖတ္ခံလိုက္ရတယ္။

တစ္ခါတုန္းက လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ကေနဒီက လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚ
ဝါဒေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေနရာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
လစ္ဘရယ္ လက္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ Ronald Reagan နဲ႔ Margaret Thatcher တို႔က
ေတာင္ အခြန္အေကာက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်မယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းေအာင္လုပ္မယ္လို႔ကတိေပး
ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားကို မဲဆြယ္ခဲ့ၾကတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဥေရာပရဲ႕ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေနာက္မွာ ကပ္ပါလာတဲ့တစ္စံုတစ္ခု
ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းေပၚကို မသိမသာလႊမ္းမိုးသြားခဲ့ၿပီ။ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္
ေတြက လူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုရဖို႔ေတာင္ စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ဘူး။

ဂရိႏိုင္ငံမွာျဖစ္ခဲ့တာက အစပဲရွိေသးတယ္။ ဂရိေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ဖိႏွိပ္ခံရတာေၾကာင့္
စပိန္ႏိုင္ငံက လက္ဝဲယိမ္းပါတီက လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အာမခံမဲေပး
မယ့္သူေတြက ဂရိႏိုင္ငံမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အလားတူအျဖစ္မ်ဳိး ျဖစ္မွာေၾကာက္သြားလို႔ျဖစ္တယ္။

EU က ဂရိတို႔ စပိန္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီကို အေလးမထားခဲ့တာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္Labour ပါတီ
က Brexit ကိုမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါက ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို အေမရိကန္မွာ အႏိုင္ရေစခဲ့ၿပီး
ကမၻာမွာ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ေတြ ပိုမ်ားလာေစခဲ့တယ္။

အခုေတာ့ သူတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚဝါဒဟာ သူနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္
အရာျဖစ္တဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲ မ်ဳိးခ်စ္ဝါဒရဲ႕ဒဏ္ကိုခံေနရၿပီ။ ဒါက ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ အေဖကို
သတ္တဲ့သားက သူဟာ မိဘမဲ့ျဖစ္ေနလို႔ပါဆိုၿပီး သူ႔ကိုသက္ညႇာဖို႔ တရား႐ံုးကိုေလွ်ာက္
ထားေနသလိုပဲ။ အခုေတာ့ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဟာ သူတို႔ဟာသူတို႔ပဲ အျပစ္တင္ၾကရေတာ့
မွာပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚသမားေတြ ေပါင္းစည္းၿပီး ပ်က္စီး
ယိုယြင္းေနတဲ့ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္ညီၫြတ္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္
အခ်ိန္ပဲျဖစ္တယ္။


ဤေဆာင္းပါးသည္ ဂရိဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း Yanis Varoufakis ၏အာေဘာ္သာ
ျဖစ္သည္။ (Project Syndicate)

ေသာင္းၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း