အန္ကာယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမွ ၄ လအတြင္း ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့

ဓာတ္ပံု - Flickrဓာတ္ပံု - Flickr

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ အန္ကာေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္သည့္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဝင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္ ယခုႏွစ္ ပထမ
ေလးလတာ ကာလတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၂ သန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး
၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားကာ ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၂ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ၀င္ေငြသည္ ႏွစ္အလုိက္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အန္ကာေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္သို႔ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီး
သည္ ၉၄၅၃၆၆ ဦး အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
လွ်င္ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ အန္ကာကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္
ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္၏ ဝင္ေငြျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွစ၍ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္
ေစ်းႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း